Η βλεφαροπλαστική είναι μια από τις πιο ανανεωτικές επεμβάσεις Αισθητικής Προσωποχειρουργικής και η επιτυχία της έγκειται τόσο στην άρτια χειρουργική τεχνική όσο και στην συνεργασία του ασθενούς. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ακολουθήσετε πιστά τις ακόλουθες μετεγχειρητικές οδηγίες, ώστε να επιταχυνθεί η ανάρρωση σας και να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα.